GP People

Media społecznościowe

Nawigacja

Treść strony

Pozyskanie odpowiednich pracowników jest zajęciem trudnym i czasochłonnym. Ogłoszenia, selekcja aplikacji, rozmowy kwalifikacyjne, a przede wszystkim dokumentacja generują koszty i czas. ​​Decydując się na współpracę z GP People w zakresie pozyskania pracowników z krajów ościennych lub Azji, klient ma dwie możliwości do wyboru:

​Rekrutacje stałe

Pozyskanie osoby (bądź osób) zgodnie z przedstawionymi wymaganiami i oczekiwaniami. GP People przeprowadza konkretną i wnikliwą selekcję, następnie prezentuje kandydata na podstawie przygotowanego raportu bądź cv. W razie potrzeby GP People organizuje spotkanie on-line za pośrednictwem komunikatora. Po pozytywnej akceptacji kandydata agencja uruchamia procedurę mającą na celu zatrudnienie pracownika w Polsce. W tym przypadku klient dopełnia formalności związane z legalnym zatrudnieniem korzystając z wsparcia GP People. W momencie podjęcia pracy przez pracownika klient staje się jego pełnoprawnym pracodawcą.

Wynajem pracowników (leasing)

Procedura selekcji i sprowadzenia pracowników jest identyczna jak w przypadku rekrutacji. Zasadnicza różnica w procesie polega na tym, że w tym razem GP People jest oficjalnym pracodawcą i w związku z tym całość działań administracyjnych, operacyjnych i prawnych odbywa się po stronie agencji a pracownik zostaje oddelegowany do wykonywania pracy na terenie firmy Klienta. Przez cały czas współpracy GP People bierze na siebie pełną odpowiedzialność za pracownika, klient korzysta tylko z jego usług. Jest to najlepsze rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy chcą skupić się na swojej podstawowej działalności i nie chcą dzielić swojej uwagi na obsługę kadrową. Współpraca rozliczana jest na podstawie raportów godzinowych, podsumowywana fakturą na koniec każdego miesiąca.

Stopka

© 2019 by GP Remedy. All rights reserved